محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در کانال تلگرامی‌اش نوشت: معاون سیاسی سازمان بسیج گفته است ۹۰ درصد فضای مجازی در دست دشمن است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در کانال تلگرامی‌اش نوشت: معاون سیاسی سازمان بسیج گفته است ۹۰ درصد فضای مجازی در دست دشمن است. کاری به درست و غلط بودن این رقم ندارم اما اگر درست باشد معنایش این است که فقط ۱۰ درصدش دست خودی‌هاست که همین مقدار هم با فیلترینگ گسترده توسط وزارت قطع ارتباطات به صفر می‌رسد و کل ۱۰۰ درصد فضای مجازی به دشمن واگذار می‌شود!
هنر این است‌ که اگر فرضا سهم‌مان ۱۰ درصد است آن را با حضور موثر در فضای مجازی افزایش دهیم نه اینکه با فرار از جبهه شعار پیروزی هم بدهیم.
فهم اینکه‌ فیلترینگ و صیانت، بازی در زمین دشمن است بسیار راحت است اما بعضی ها حتی کار راحت هم برایشان سخت است.