غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: ۱۲۹ ساختمان‌ ناایمن از نظر نقص اطفای حریق که از سوی سازمان آتش نشانی به دادستانی معرفی شده بود، با پیگیری قضائی دادسرای تهران و همکاری بخش‌های مختلف اجرایی و مالکان، بخشی از این ساختمان‌ها ایمن‌سازی شد و در نتیجه از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، معاون دادستان کل کشور گفت: متعاقب انتشار فهرست ۹۳ ساختمان های ناایمن در تهران از حیث اطفا حریق، با تائید مرکز تحقیقات وزارت راه، نتایج ارزیابی ایمنی یکپارچه ساختمان‌های ناایمن تهران اعلام شد.

وی افزود: برای هر یک از این ساختمان‌ها در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده و اقدامات قضائی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.

ترکی گفت: لیست اولیه ارائه شده از سوی سازمان آتش نشانی صرفا از حیث اطفا حریق و صلاحیت‌های فنی آن سازمان و بدون درجه بندی خطر بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بررسی ایمنی سازه بر عهده کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی است، از این رو بر اساس دستورالعمل پایش و ارزیابی وزیر کشور، کارگروهی از کارشناسان متعدد از ساختمان‌ها و مراکز مذکور از حیث استحکام سازه و سایر جهات بازدید و پس از جمع بندی نظرات کارشناسان مختلف در مرکز تحقیقات ساختمان وزارت راه، نتایج ارزیابی ایمنی یکپارچه با تعیین درجه خطر در مورد این ساختمان‌ها اعلام شد.

ترکی بیان کرد: بر این اساس از بین ۹۳ ساختمان نا ایمن، ۳۸ ساختمان از نظر درجه بندی خطر طبق نتایج ارزیابی ایمنی یکپارچه(اطفا حریق و سازه)، وضعیت پرخطری دارند. در نتیجه سایر ساختمان های مذکور در فهرست منتشره، از حیث درجه بندی خطر از نظر سازه و ایمنی یکپارچه در وضعیت کم خطر تری قرار گرفته اند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری مدیریت شهری و سایر دستگاههای مربوط وظیفه دارند حسب مورد اقدامات و تدابیر قانونی لازم را متناسب با وضعیت بحرانی هریک از این ساختمان ها به عمل آورند و ضمن اطلاع رسانی مناسب نتیجه را نیز به استحضار مردم برسانند.

با توجه به اهمیت حفظ جان و سلامت شهروندان لازم است سازمان مدیریت بحران و مدیریت شهری ضمن اطلاع رسانی شفاف، با رعایت مراتب، تدابیر اجرایی فوری را اتخاذ و اجرا کنند.

فهرست ۳۸ ساختمان‌ پرخطر از حیث سازه و اطفا حریق بر اساس ارزیابی ایمنی یکپارچه در ادامه آمده است.

نام ساختمان‌های ناایمن مهم و بلندمرتبه پرخطر بر اساس نتایج ارزیابی ایمنی یکپارچه :

پارک ارم (اداری)

ساختمان ذوب آهن

پاساژ کویتی های انقلاب

تماشاخانه نپتون

شرکت جار

کارواش قنبرزاده

انبارخانه کارگر انبار پناه)

انبار روغن موتور جابری

پاساژ آلومینیوم (تجاری – اداری)

سرای وحید

سرای حاج ملاعلی

سرای سید ولی

سرای اتفاق

پاساژ کمپانی

سرای مشیر خلوت

پاساژ رضوی

سرای میرزا اسماعیل

پاساژ حمام فیله

بیمارستان طرفه

پاساژ امین

پاساژ علمی

پاساژ و سینما اروپا

پاساژ گرند هتل

پاساژ صفوی

اداره ثبت اسناد و املاک پیروزی

بیمارستان فجر

بازار گل شهید محلاتی

بازار گل امام رضا

گاراژ دانش

پرسی

گاز اداری

شرکت ایران دارو

انبار ۸۸(سایر)

پاساز زنجانی

بیمارستان شهدای یافت آباد

بیمارستان شهید فیاض بخش درمانی

بیمارستان شهید فیاض بخش انبار سوله

سازمان امور تملیکی – اداری