در حالی که سیستان و بلوچستان درگیر بحران سیل است، رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت مشغول پخش ویدیوهای سیل دبی هستند.

در حالی که سیستان و بلوچستان درگیر بحران سیل است، رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت مشغول پخش ویدیوهای سیل دبی هستند. هدف اما چیست؟ القای اینکه امارات و دبی در چه شرایط ناگواری نسبت به ایران قرار دارند.