احضار چهره های سرشناس
احضار چهره های سیاسی،هنری و ورزشی نارضایتی را بیشتر می کند ۳۰ آبان ۱۴۰۱

احضار چهره های سیاسی،هنری و ورزشی نارضایتی را بیشتر می کند

خانم پروانه سلحشوری گفته برای دفاع از اتهام انتسابی به دادسرا دعوت شده است،موضوع این اتهام انتسابی باید در احضاریه دادگاه نوشته شده باشد. احضاریه افراد باید از طریق سامانه ثنا،پیامک و یا به صورت حضوری به افراد ابلاغ شود اینکه صرفا در رسانه ها عنوان شود معیار قانونی ندارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi