افراطیون ، گاز اروپا ، برجام
پیش‌بینی‌ غلط افراطیون و هزینه جدید برای مردم ایران ۰۸ آبان ۱۴۰۱

پیش‌بینی‌ غلط افراطیون و هزینه جدید برای مردم ایران

با توجه به پر شدن صد درصدی ذخایر گاز اروپا، نکته دیگری هم رخ نموده که پوچ بودن وعده بعضی از افراطیون درباره نیازمند شدن اروپا به گاز ایران و امکان امتیاز گرفتن ایران از اروپا در مذاکرات برجامی است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi