انتخابات ریاست جمهوری ، اینترنت ، طرح صیانت
رودرویی حامیان و مخالف صیانت/برنامه نامزدها برای اینترنت و فیلترینگ چیست؟ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

رودرویی حامیان و مخالف صیانت/برنامه نامزدها برای اینترنت و فیلترینگ چیست؟

«اینترنت»، سهولت و دسترسی آزادانه شهروندان به آن، چند سالی هست که به عنوان یکی از «حقوق بشر» معرفی شده است. در ایران اما، هنوز این حق، آنچنان که باید و شاید به رسمیت شناخته نشده به طوری که گاه و بی گاه، شاهد قطع کامل اینترنت یا ایجاد محدودیت و اختلال در دسترسی شهروندان به آن هستیم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi