بورس ، بازار سرمایه ، سهام ، دولت رئیسی
دولت فربه برای جبران کسری بودجه بورس را زمین زد ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

دولت فربه برای جبران کسری بودجه بورس را زمین زد

قوانین خلق الساعه دولت که هر روز صادر می‌شود نیز تیشه به ریشه بازار زده است. دولت نرخ بهره اوراق و همچنین مالیات را برای تامین مالی و جبران کسری بودجه افزایش می‌دهد، در حالی که اجزای بورس شرکت‌های تولیدی هستند که چرخه اقتصاد را به حرکت در می‌آورند، آسیب زدن به این چرخه برای جبران کسری بودجه در درازمدت بازار را زمین می‌زند و بسیار آسیب‌زا است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi