تحریم های اقتصادی
سلاح کشتار جمعی اقتصادی ۰۱ فروردین ۱۴۰۱

سلاح کشتار جمعی اقتصادی

از آنجایی که جنگ روسیه و اوکراین نمی‌تواند بدون مجازات باقی بماند، اعمال تحریم های اقتصادی دردناک و گسترده به وضوح قابل توجیه است. با این حال، این ابزار قدرتمند جدید باید در آینده تحت کنترل مناسب قرار گیرد؛ در غیر این صورت، باعث معکوس شدن چرخه جهانی شدن و رفاهی که آن را ممکن ساخته، می‌شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi