تیم مذاکره کننده
فریدون عباسی: هیچ اطلاعات درستی از تیم مذاکره‌کننده به ما نرسیده ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

فریدون عباسی: هیچ اطلاعات درستی از تیم مذاکره‌کننده به ما نرسیده

فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: من پیش‌نویس رسمی که نامه رسمی هم بر روی آن باشد و به دست رییس مجلس بدهند که ایشان به دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی برای بررسی، ارجاع بدهند، ندیدم. چنین چیزی را ما ندیدیم که سندیت داشته باشد.

از بازی روسیه با کارت ایران تا مواضع نسنجیده آقای مشاور! ۱۱ دی ۱۴۰۰

از بازی روسیه با کارت ایران تا مواضع نسنجیده آقای مشاور!

دور هشتم مذاکرات وین از ششم تا نهم دیماه برگزار و پس از وقفه‌ای سه روزه از روز دوشنبه سیزدهم دیماه از سر گرفته خواهد شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi