حجاب ، گشت ارشاد ، حیابان ها
بازگشت مجدد گشت ارشاد به خیابان‌ها ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

بازگشت مجدد گشت ارشاد به خیابان‌ها

محمدیان همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پلیس چه برخوردی با متخلفان در این حوزه خواهد کرد، گفت: تخلف با جرم فرق دارد. رعایت حجاب قانون است و سرپیچی از قانون جرم است. کسی که قانون را رعایت نمی‌کند، مرتکب جرم شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi