روسیه ، اولیانوف ، ایران
تله بالستیک روسیه برای ایران! ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

تله بالستیک روسیه برای ایران!

کشورهای گروه هفت نیز گفته اند که درباره گزارش هایی مبنی بر اینکه ایران در حال بررسی انتقال موشک‌های بالستیک و فناوری های مرتبط به آن به روسیه است، بسیار نگران هستند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi