روسیه ، تنش با ایران
افزایش تنش بر علیه ایران بخاطر دوستی ایران با روسیه ۰۱ آبان ۱۴۰۱

افزایش تنش بر علیه ایران بخاطر دوستی ایران با روسیه

روسیه به ویژه پس از جنگ علیه اوکراین، به دنبال مبادله منصفانه و متوازن نیست، بلکه به دنبال ارتباط با کشور‌هایی است که در برهه طرد و تحریم این کشور در عرصه جهانی، شریک زجر و سختی‌های آن‌ها و تکیه‌گاهی برای تعدیل مشکلات‌شان در روابط بین‌الملل باشند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi