زوریک مرادیان
شهردار منطقه ۸ به دیدار مادر نخستین شهید مسیحی دفاع مقدس رفت ۱۱ دی ۱۴۰۰

شهردار منطقه ۸ به دیدار مادر نخستین شهید مسیحی دفاع مقدس رفت

مادر شهید"زوریک مرادیان" گفت: فقط نوزده روز از جنگ گذشته بود؛ که من و همسرم، پدر و مادر اولین شهید ارمنی در جنگ تحمیلی شدیم.

logo-samandehi