ساختمان های شهر
۱۲۹بنا در تهران شبیه‌ پلاسکوی پیر ۱۷ آذر ۱۴۰۰

۱۲۹بنا در تهران شبیه‌ پلاسکوی پیر

تهران 3500ساختمان پرخطر دارد؛ همان‌هایی که هر آن امکان دارد آتش کوچکی به جانشان بیفتد و حادثه‌ بزرگی را رقم بزنند. در بین‌شان هم تعدادی هستند که درون آنها یک‌پلاسکوی پرخطر نهفته است

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi