سال آینده
حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال آینده ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال آینده

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.

logo-samandehi