سلامت بیدار دل
انتصاب مدیران ارشد منطقه یک طرح ملی سلامت بیداردل ۲۴ آذر ۱۴۰۰

انتصاب مدیران ارشد منطقه یک طرح ملی سلامت بیداردل

مدیران ارشد طرح سلامت، اشتغال و کارآفرینی منطقه یک کشور به مرکزیت استان خوزستان منصوب شدند.

logo-samandehi