سلامت بیدار دل
انتصاب مدیران ارشد منطقه یک طرح ملی سلامت بیداردل ۲۴ آذر ۱۴۰۰

انتصاب مدیران ارشد منطقه یک طرح ملی سلامت بیداردل

مدیران ارشد طرح سلامت، اشتغال و کارآفرینی منطقه یک کشور به مرکزیت استان خوزستان منصوب شدند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi