علی نوریجانی
دوره روابط عمومی های «بنری» به پایان رسید ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

دوره روابط عمومی های «بنری» به پایان رسید

نخستین جلسه گروه تخصصی روابط عمومی باشگاه با حضور علی نوریجانی رییس کل باشگاه و حمید شکری خانقاه، حمید ضیایی پرور، محمدرضا محمد یوسفی، اکرم صوفی، علیرضا حقیقی، سینا تفنگچی و میلاد زارعی به عنوان اعضای گروه تخصصی روابط عمومی و میهمانان جلسه برگزار شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi