فرسایش خاک
فاجعه خاموش در تهران ؛ فرسایش سالانه ۱۷ میلیون تن خاک ۲۰ آذر ۱۴۰۰

فاجعه خاموش در تهران ؛ فرسایش سالانه ۱۷ میلیون تن خاک

سالانه در تهران 17 میلیون تن خاک فرسوده می شود. جزئیات را اینجا بخوانید

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi