قالیباف،مجلس ، عباس عبدی
آقای قالیباف، وقت مردم را تلف نکنید ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

آقای قالیباف، وقت مردم را تلف نکنید

عباس عبدی :پیش از ۱۱ اسفند نمی‌خواستم که در نقد آقای قالیباف حرفی بزنم یا بنویسم، چون می‌دانستم تحت فشار تندرو‌ها است، ولی از آنجا که مسوولیت‌ناپذیری ویژگی ثابت همه جناح‌های حاکم است و نمونه آن را در گفتار اخیر ایشان نیز می‌توان دید، پرداختن به آن ضروری بود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi