قدرت های غیر ملی
سید حسن خمینی: اعتماد به قدرت‌های غیر ملی غلط است ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

سید حسن خمینی: اعتماد به قدرت‌های غیر ملی غلط است

سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه اعتماد به قدرت های غیر ملی غلط است، گفت: دشمن و غیر دشمن دنبال منافع خودشان هستند، اما رمز بقای ما اتکاء به قدرت ملی و هویت دینی است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi