ماسک
ماسک ۳۰ درصد از ابتلا به اُمیکرون پیشگیری می کند ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

ماسک ۳۰ درصد از ابتلا به اُمیکرون پیشگیری می کند

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت : مطالعات جدید نشان می دهد استفاده از ماسک حدود 30 درصد در پیشگیری از ابتلا به اُمیکرون موثر است .

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi