ماهواره بر قائم،ماهواره ثریا،موشک بالستیک
ادعای فرانسه،‌ آلمان و انگلیس: ماهواره بر قائم ۱۰۰ که ماهواره ثریا با آن پرتاب شد، از همان سیستم سامانه موشکهای دوربرد بالستیک است ۰۷ بهمن ۱۴۰۲

ادعای فرانسه،‌ آلمان و انگلیس: ماهواره بر قائم ۱۰۰ که ماهواره ثریا با آن پرتاب شد، از همان سیستم سامانه موشکهای دوربرد بالستیک است

سه کشور فرانسه،‌ آلمان و بریتانیا در یک بیانیه مشترک پرتاب ماهواره ثریا توسط ایران به وسیله یک ماهواره بر قائم ۱۰۰ را محکوم کردند. این سه کشور مدعی شده اند که سیستمی که در راکت قائم ۱۰۰ استفاده شده است همان سیستمی است که برای سامانه موشکهای دوربرد بالستیک هم استفاده می‌شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi