مجاهدین خلق
رضا نصری: مجاهدین خلق مسئولیت دو حمله تروریستی تازه در ایران را پذیرفته اند ۱۲ تیر ۱۴۰۱

رضا نصری: مجاهدین خلق مسئولیت دو حمله تروریستی تازه در ایران را پذیرفته اند

سازمان مجاهدین خلق مسئولیت دو انفجار در ایران را پذیرفته و مجری آن را «کانون‌های شورشی» خفته خود خوانده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi