مرتضوی ، رئیسی ، قیمت بنزین ، افزایش قیمت بنزین
مرتضوی: رئیسی تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین را نخواهد داد ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

مرتضوی: رئیسی تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین را نخواهد داد

صولت مرتضوی، معاون اجرایی رییس جمهور در رابطه با شایعه گرانی بنزین گفت: تحت هیچ شرایطی آقای رئیس جمهور اجازه افرایش قیمت بنزین را نخواهد داد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi