مواضع علیه ایران
زمان آن رسیده که با آمریکا و دیگران، موضع واحدی علیه ایران اتخاذ کنیم ۲۰ دی ۱۴۰۱

زمان آن رسیده که با آمریکا و دیگران، موضع واحدی علیه ایران اتخاذ کنیم

نخست وزیر اسرائیل در ادامه نیز ضمن ادعای این که «امروز بیش از هر زمان دیگری بر سر لزوم صف آرایی برای مقابله با ایران اتفاق نظر وجود دارد»، اتهام های واهی خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi