مونتاژکاران
نام وزارت صمت را به «مونتاژکاران» تغییر دهند ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

نام وزارت صمت را به «مونتاژکاران» تغییر دهند

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به جای اینکه صرف تولید و واردات و تنظیم بازار خودرو شود خرج واردات قطعات خودروهای مونتاژی و بیشتر از مبدا چین شد تا به ساخت خودروهای چینی مونتاژی اختصاص یابد که نه استاندارد است و نه اشتغال‌آفرین.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi