نسخه الکترونیک
میزان نسخه‌های الکترونیک به نسبت کاغذی به سرعت افزایش پیدا کرده است ۲۲ آذر ۱۴۰۰

میزان نسخه‌های الکترونیک به نسبت کاغذی به سرعت افزایش پیدا کرده است

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: روند نسبت ویزیت الکترونیک به کل ویزیت‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ که فقط هفت درصد بود، در آذر سال جاری به بیش از ۷۴ درصد رسیده و میزان نسخه‌های الکترونیک به نسبت کاغذی به سرعت افزایش پیدا کرده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi