هخامنش
۷ آبان روز جهانی کوروش کبیر ۰۷ آبان ۱۴۰۱

۷ آبان روز جهانی کوروش کبیر

هفتم آبان یکی از روزهای مهم در تاریخ کشور است؛ روزی که به پاس تلاش های بزرگترین پادشاه هخامنشی به نام کوروش کبیر نامگذاری شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi