ورود بانوان به ورزشگاه
نظرات یک بام و دو هوای علم الهدی در مورد ورود بانوان به ورزشگاه در دو دولت!؟ ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

نظرات یک بام و دو هوای علم الهدی در مورد ورود بانوان به ورزشگاه در دو دولت!؟

هم دولتی‌ها و هم چهره‌های نزدیک به دولت که پیش از این نگاه تندی نسبت به ورود زنان به ورزشگاه داشته‌اند، چراغ سبز نشان داده و در اظهاراتی که مایه شگفتی است از ورزش‌کردن زنان حمایت کرده و خواسته‌اند تا فضایی مناسب برای زنان در ورزشگاه فوتبال در نظر گرفته شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi