وزیر اقتصاد،شایعه برکناری
واکنش دولت به شایعه برکناری وزیر اقتصاد ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

واکنش دولت به شایعه برکناری وزیر اقتصاد

تروریست های اقتصادی همپای تروریست های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی مهم‌ترین راهبرد آنها در این روزها است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi