وزیر کشور ، مشارکت در انتخابات
بررسی «حماسه» ۷ درصدی؛ دولت انقلابی به جای تورم، مشارکت مردم در انتخابات را یک رقمی کرد! ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

بررسی «حماسه» ۷ درصدی؛ دولت انقلابی به جای تورم، مشارکت مردم در انتخابات را یک رقمی کرد!

دور دوم انتخابات مجلس در ۲۲ حوزه انتخابیه تمام شد و صاحبان ۴۵ کرسی خالی برای ۴ سال آینده مشخص شدند. درحالی‌که دور اول این انتخابات به گفته وزیر کشور ۴۱ درصد مشارکت‌کننده داشت، دور دوم رکوردهای دیگری بر جای گذاشت و تاریخ‌ساز شد. آمارها حاکی از این است که در تهران ۸ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi