چای دبش،رئیسی،فساد اقتصادی
سکوت رئیسی  در پرونده های فساد اقتصادی مدیران! ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

سکوت رئیسی در پرونده های فساد اقتصادی مدیران!

پرونده «چای دبش» از خبرسازترین پرونده‌ها اقتصادی کشور است، پرونده‌ای که هنوز رازهای افشا نشده دارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi