کارشکنی روسیه
کارشکنی دقیقه نودی روسیه و چین علیه برجام؛ ماجرا چیست؟ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

کارشکنی دقیقه نودی روسیه و چین علیه برجام؛ ماجرا چیست؟

چین و روسیه از آمریکا درباره منافع برجام تضمین کتبی خواسته‌اند. این اقدام چین و روسیه در روزهایی که گفته شده نتیجه مذاکرات وین مثب و برجام در آستانه احیا است، واکنش و انتقادهایی را در پی داشته است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi