گروسی،آژانس
پالس مثبت ایران به واشنگتن ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

پالس مثبت ایران به واشنگتن

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اتمی گفته ایران کماکان در حال افزایش میزان اورانیوم ۶۰ درصدی خود است، اما سرعت تولید این محصول را اندکی کاهش داده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi