ایران ، اسرائیل ، چنگنده
روزنامه خراسان : پایگاه جنگنده های اف ۳۵ اسرائیل را هدف قرار دهید ۰۲ بهمن ۱۴۰۲

روزنامه خراسان : پایگاه جنگنده های اف ۳۵ اسرائیل را هدف قرار دهید

ایران به علت حمله مستقیم به نیروی مستشاری، این حق بین‌المللی را برای پاسخ مستقیم دارد. پاسخ نیز باید یکپارچه و حتی همزمان باشد و این مصداقی جز حمله مستقیم به برخی بخش‌های نظامی و خاص رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi