دولت دوازدهم
تحویل میلیاردها دلار به صورت نقد و قابل دسترسی به دولت رئیسی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

تحویل میلیاردها دلار به صورت نقد و قابل دسترسی به دولت رئیسی

"دولت دوازدهم با وجود تحریم و محاصره اقتصادی، میلیاردها دلار به صورت نقد و قابل دسترس به عنوان موجودی ارزی، تحول دولت سیزدهم داد."

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi