عباس عبدی ، تورم ، گرانی
کنایه عباس عبدی به گرانی‌های اخیر؛ صدای آشپزان هم از شوری غذا بلند شده است ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

کنایه عباس عبدی به گرانی‌های اخیر؛ صدای آشپزان هم از شوری غذا بلند شده است

عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "دبیرکل حزب مؤتلفه : گرانی‌های روزافزون همه را خسته کرده. نیازمند تحول عمیق در کشور هستیم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi